Vyberte si 13 poboček
Facebook Instagram

Reklamace a vrácení zboží

Prodejce zajišťuje 24 měsíční záruku na veškeré zboží prodávané prostřednictvím e-shopů nebo provozoven (pokud není u výrobku stanoveno jinak). Reklamační podmínky platí pro všechny odběratele, tedy koncové uživatele i podnikatelské subjekty. Každé zakoupené zboží je doprovázeno fakturou nebo jiným daňovým dokladem, který slouží zároveň jako záruční list a potvrzuje nákup produktu. Přijetím zboží od dopravce nebo dodavatele odběratel souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

2. Latexové balonky nafouknuté héliem vydrží ve vzduchu minimálně 6 hodin, avšak délka letu závisí na velikosti balonku a aktuálních podmínkách (teplotních výkyvech, klimatizaci, manipulaci atd.). Podrobné informace o vlastnostech helia budou poskytnuty při nákupu obsluhou. Pro nafukování balonků používáme pouze certifikované balónky od renomovaných výrobců, které jsou určené velikostně i druhově pro heliové plnění.

Fóliové balonky, naplněné heliem, pak létají 5 ale i více dnů, v závislosti na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Například mikrofólie nepropouští helium a prodlužuje dobu letu. Délka letu fóliových balonků je ovlivněna klimatickými podmínkami, jako jsou teplota prostředí, klimatizace, přeprava za různých teplotních podmínek, expozice silnému slunečnímu záření, větru atd. Důležité je, aby balonky zůstaly nedotčeny mechanickým poškozením, aby byla zachována jejich schopnost letu.

3. Záruka neplatí v následujících případech:

a. Zboží bylo poškozeno během přepravy (zjevné poškození zboží nebo obalu vyžaduje okamžitou reklamaci s dopravcem). Zákazník není povinen přijmout poškozené zboží a musí neprodleně informovat prodejce o zjištěném poškození. Pokud zboží přijme, musí si nechat od dopravce potvrzení o poškozeném obalu nebo obsahu.

b. Zboží bylo poškozeno mechanickým poškozením, neodbornou instalací, nevhodným zacházením nebo bylo vystaveno nepříznivým klimatickým podmínkám. Zákazník byl informován o doporučeném způsobu zacházení s produktem buď při prodeji nebo je uveden na obalu výrobce nebo na stránkách našeho e-shopu.

c. Zboží bylo poškozeno působením živlů (např. voda, slunce).

Záruka neplatí na běžné opotřebení způsobené používáním výrobku odpovídajícím jeho typu. 

4. Po převzetí zboží má kupující povinnost provést okamžitou řádnou kontrolu druhu, množství a kvality zboží. Pokud kupující neodůvodněně odmítne nepoškozené dodání a vrátí ho do prodávajícího skladu, může prodávající požadovat náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.

5. Kupující je povinen okamžitě uplatnit zjevné vady zboží u prodávajícího. Pokud jsou tyto vady oprávněně potvrzeny, prodávající je vyřeší nejpozději do 30 dní od přijetí reklamace, a to prostřednictvím dobropisu, dodatečné dodávky nebo výměny zboží dle dohody mezi prodejcem a zákazníkem. Reklamace jsou obvykle vyřízeny do 3 pracovních dnů, a naším cílem je vždy dosáhnout maximální spokojenosti našich zákazníků.

6. Pokud kupující zjistí vady při převzetí zboží od dopravce, je důležité zaznamenat poškození zásilky s podpisem spolu s dopravcem na příslušném dodacím listu nebo odmítnout přijmout zboží v poškozeném obalu.

7. Každou reklamaci vůči prodávajícímu musí kupující vždy podat písemně (pokud není dohodnuto jinak). V reklamaci je nutné uvést, na co se vada vztahuje, jak se projevuje a připojit kopii dodacího listu, faktury nebo jiného dokladu prokazujícího nákup zboží. K dispozici je reklamační list na našich webových stránkách. 

8. Zboží lze vrátit do jakékoliv naší provozovny osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. Vrácení na dobírku není možné, prodávající si tímto vyhrazuje právo zásilku nepřevzít. Po přijetí zboží postupujeme dle reklamačního řádu. V případě oprávněné reklamace výrobek buď vyměníme nebo opravíme na své náklady, a pokud to není možné, vrátíme peníze. Náklady spojené s odesláním zásilky nejsou refundovány.

9. Práva odběratele se řídí v případě koncového zákazníka Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. se všemi příslušnými novelami a zákony o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2022

Související dokumenty: reklamační formulář - lze najít na naší internetové stránce

Cookies

Náš e-shop používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.